Onbeperkt Haags is het online platform voor en door Haagse jongeren met een fysieke beperking en/of een chronische ziekte.

Met de website willen wij de Haagse jongeren met een fysieke beperking en/of chronische ziekte informeren en inspireren. Dit willen wij doen door:

  • Het geven van relevante informatie
  • Het delen van ervaringen
  • Het vragen wat er leeft onder de Haagse jongeren met een fysieke beperking

De jongeren van Onbeperkt Haags werken vrijwillig mee met het project en hebben allemaal te maken met een fysieke beperking en/of chronische ziekte. Samen willen zij van Den Haag een stad maken waar iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen en zich thuis voelt.

Onbeperkt Haags is in maart 2011 in opdracht van Voorall ontwikkeld door Christien Innikel. Dit om te weten te komen wat er onder de naar schatting 21.000 Haagse jongeren met een fysieke beperking en/of chronische ziekte leeft en waar zij behoefte aan hebben. Zodat Voorall ook de belangen van de jongeren kan behartigen en de gemeente en andere betrokken instanties kan  adviseren. In november 2012 heeft Voorall de coördinatie van het project overgenomen.

Heb je een idee, opmerking of wil je meedoen?

Stuur even een berichtje via Twitter of Facebook of stuur een email naar onbeperkthaags@voorall.nl

Het team!