Verdiepende verhalen

Op zoek naar werk met SWOM!

In de rubriek Power Up Talks laat Onbeperkt Haags het licht schijnen op andere organisaties die, net als wij, een inclusieve samenleving belangrijk vinden. In dit artikel maak je kennis met stichting SWOM (Studeren en werken op Maat). Redactieleden Boyan en Jaime spreken met Rick Brink, directeur belangenbehartiging van stichting SWOM en voormalig Minister van Gehandicaptenzaken.

Rick Brink is in 2019 gekozen als Minister van Gehandicaptenzaken en daarvoor was hij HR- adviseur: ‘Ik heb alle mensen verteld hoe ze om moesten gaan met hun personeel!’. Dat deed hij in de procesindustrie en voor hij minister van Gehandicaptenzaken werd. Hij is nu directeur belangenbehartiging bij SWOM en heeft daarnaast een eigen adviesbureau.

Wat doet SWOM?

Rick: ‘Wij plaatsen hoogopgeleide jongeren met een beperking op weg naar werk, vanuit een levensbrede begeleiding, omdat wij weten dat mensen met een beperking pas goed kunnen functioneren in een baan als alles daaromheen goed geregeld is. Dat je bijvoorbeeld een goede woonplek hebt en dat je mobiliteitsvraagstukken op een goede manier kan invullen’. De levensbrede begeleiding is belangrijk voor de zelfstandigheid van de persoon en is ook altijd een streven van SWOM. We bestaan sinds 2012 en we hebben al duizend jongeren geholpen aan een passende baan.

SWOM helpt jongeren niet alleen met het zoeken van een baan, maar probeert te helpen met lifecoaching. Sommige mensen vinden financiën namelijk lastig, anderen vinden het weer lastig om vriendschappen of liefdesrelaties aan te gaan.

Rick vertelt verder: ‘We hebben ons heel sterk gemaakt voor de harmonisatie van de Wajong. Dat ging toen over de inkomenstoeslag. We hebben ons samen met onder andere Wij Staan Op, Iederin en vakbonden (coalitie) verenigd. Zo’n coalitie is belangrijk om je punt te kunnen maken. SWOM slaat op het punt van Wajong de handen ineen met andere organisaties’.

Het belangrijk om landelijk meer dekking te krijgen. We verzamelen ervaringsverhalen door met mensen in gesprek te gaan. Daarom zie je ons steeds sterker worden in bijvoorbeeld regio Zeeland en regio Zwolle. Als je wil laten zien dat mensen last hebben van de bepaalde Wajongregelingen moet je ook met hen in gesprek.

Wat adviseer jij aan jongeren met een beperking die thuis zitten?

Rick Brink: ‘Natuurlijk zijn mensen met een beperking kwetsbaar en daardoor ook vaak eenzamer. Het klinkt heel cliché, maar probeer ook gewoon de dingen te doen die wel kunnen. Een paar weken geleden keek ik met mijn beste vriend de bekerfinale, op anderhalf meter afstand natuurlijk. Ik heb er erg van genoten, maar ik snak naar het moment dat de minister-president zegt dat het allemaal voorbij is’. Er zijn ook heel veel vormen van digitale dagbestedingen voor mensen die in instellingen wonen, dus er is genoeg te doen. Doe bijvoorbeeld mee aan een digitale pubquiz en dat soort activiteiten, daardoor ontstaan vaak best goede gesprekken.

‘Netwerken valt en staat altijd met goede inhoud. Wees altijd positief kritisch. Als je de hele gefrustreerd achter je Twitter-account zit, ga je het niet redden. Je kunt zeggen dat de overheid het niet goed doet, maar je moet altijd met oplossingen proberen te komen. Hoe kan het dan wel? Een positief kritische toon, een eerlijk verhaal aangevuld met een concreet actieplan en doen in plaats van denken.’

‘Studenten met een beperking kunnen moeilijk aan een stageplaats komen. Als je deze thema pakt en je gaat er ook echt voor op de barricade staan, dan bereik je mensen’, aldus Rick. Rick is er het meest trots op dat de stagedesk succesvol op gang is gebracht.

Hoe ziet de ideale Wajong er voor Rick Brink uit?

Rick: ‘Een beperking of niet, mensen moeten een uitkering krijgen op basis van hun opleidingsniveau. Ongeacht een beperking, moeten mensen gewaardeerd worden op basis van hun talenten in plaats van hun urenbelasting’. Volgens Rick Brink krijgt de ideale Wajong-er uitbetaald op basis van hun talenten.

Rick adviseert: ‘Wat altijd helpt is: zoek naar goede voorbeelden. Ik denk dat je moet kijken naar wat je wel kan. De laatste tijd gebeurt er niet zoveel, maar ik kan wel de politiek beïnvloeden. Dus daar kom ik tot mijn recht en mensen zoeken naar dingen waar ze energie van krijgen. Men is in ieder geval bereidwillig voor mensen met een beperking.’

Wij Staan Op! is een heel goed voorbeeld, omdat daar enthousiaste mensen bij betrokken zijn met een beperking die een goed leven leiden, kansen pakken en daar willen ze mensen mee inspireren.

 

Wil je meer informatie of heb je een andere vraag aan Rick? Stuur een mailtje naar info@onbeperkthaags.nl en wij sturen je berichtje door! Neem ook gerust een kijkje op www.studerenenwerkenopmaat.org.

In de rubriek Power Up Talks laat Onbeperkt Haags het licht schijnen op andere organisaties die net als wij een inclusieve samenleving belangrijk vinden. In dit artikel maak je kennis met de Esther Vergeer Foundation. We spreken met Marie-Louise Lemmen (directrice)

 

 

 

De Esther Vergeer Foundation zorgt ervoor dat kinderen met een lichamelijke beperking, zowel rolstoelgebonden als niet rolstoel gebonden, de kans krijgen om gewoon te sporten op een reguliere vereniging. In de buurt waarin ze wonen maken zij zich er hard voor dat ze een plekje krijgen op de sportvereniging en dat zij net als ieder ander kind kunnen sporten.

 

Bij 27 tennisverenigingen in Nederland hebben zij kinderen die wekelijks aan het sporten zijn en sinds kort zorgen ze ook dat kinderen bij andere sporten terechtkunnen. Marie-Louise vertelt: ‘De stap naar andere sporten hebben we gemaakt omdat we zien dat tennis niet geschikt is voor alle beperkingen en niet elk kind vindt tennis leuk, dus zijn wij vrij recent gestart met kinderen ook naar andere sporten te bemiddelen, in de breedste zin van het woord. Dat kan van tafeltennis, judo tot zwemmen. Op die manier gaan we er voor zorgen dat er nog veel meer kinderen kunnen gaan sporten.’

 

Opstarten van sportpoli’s

 

‘Wij zijn ook heel druk met het opstarten van een samenwerking met de zes academische kinderziekenhuizen. Door intensief met artsen samen te werken komen we met nog veel meer gezinnen met een kind met een lichamelijke beperking in contact. Met onze SPORTPOLI sluiten we aan op het medische traject en bemiddelen wij de kinderen naar een sportvereniging’. Op zes plekken in het land gaat een sportpoli van start. Vanuit de SPORTPOLI begeleiden we de kinderen van A tot Z. We brengen in kaart welke sporten ze echt leuk vinden en vervolgens gaan wij samen met de ouders en de kinderen kennis maken op die vereniging. Na het volgen van een proefles evalueren we met de kinderen hoe ze het vonden. We moeten ervoor zorgen dat kinderen niet alleen starten met sporten, maar het ook blijven doen’.

 

Landelijk expertisecentrum sporthulpmiddelen voor kinderen

‘De beschikbaarheid van sporthulpmiddelen is heel belangrijk. Wij zorgen ervoor dat er een sportrolstoel beschikbaar is zodat ze die niet meteen zelf hoeven aan te schaffen. Een belangrijke belemmering om te gaan starten is dat ouders vaak denken dat ze meteen  een sportrolstoel moeten aanschaffen, wat veel geld kost of dat ze  meteen gemeentelijke molen in moeten om een aanvraag te doen.’

‘Dankzij een schenking van de Vriendenloterij hebben wij de middelen om sportrolstoelen beschikbaar te stellen, maar qua beschikbaarheid van sporthulpmiddelen moet er nog veel verbeterd worden. Ik zit zelf in een werkgroep in opdracht van VWS die nadenkt over beter beschikbaar stellen van sporthulpmiddelen.  Daar hebben we bijvoorbeeld gezegd dat er voor kinderen eigenlijk een landelijk expertisecentrum zou moeten komen. Waar kinderen advies kunnen krijgen over welk sporthulpmiddel het meest voor hun geschikt is, het hulpmiddel kunnen proberen en de deur uitgaan met een professioneel en persoonlijk advies. Vervolgens zouden ze dan lokaal terecht moeten kunnen bij een (gemeentelijke) instantie waar ze eerst die hulpmiddelen kunnen lenen en er vervolgens eentje kunnen aanschaffen’. 

 

Successen en mogelijke kansen voor Den Haag

‘Het mooiste succes is dat er hele blije kinderen en gezinnen zijn. Als een kind sport is dat niet alleen goed voor het kind maar straalt de blijheid op het hele gezin af. Als een kind gelukkig is en die heeft heel veel plezier in sporten, dan wordt die daar ook nog eens een stuk zelfstandiger van en die krijgt meer zelfvertrouwen. Daardoor heeft het hele gezin daar baat bij. We hebben inmiddels al honderden kinderen het laten ervaren hoe het is om te sporten. Daar zijn we wel echt trots op! ‘Versnippering is echt niet goed. Eén kind op iedere sportvereniging dat werkt echt niet, want het belangrijkste voor ieder kind is dat je vriendjes maakt en het met elkaar sport.’ 

‘We zijn aan het kijken hoe we in Den Haag een project van de grond af kunnen tillen en meer kinderen kunnen activeren. De focus voor ons zit wel heel erg aan de kant van de kinderen, want wij zien dat daar de meeste drempels zijn. Vanuit de gemeente wordt er al veel geïnvesteerd in sportverenigingen om ervoor te zorgen dat de sportvereniging toegankelijk is en een goed sportaanbod heeft. Wij denken dat wij veel meer van waarde kunnen zijn, om ervoor te zorgen  dat de kinderen met een beperking de vereniging weten te vinden en daar gaan sporten. Er zijn heel veel buurtcoaches die zich inzetten voor een goed passend sportaanbod en wij vinden het belangrijk dat we samenwerken met de buurtsportcoaches en dat er kinderen komen sporten’.

 

‘Ik weet dat in Den Haag de Mobilitheek gestart is. (www.mobilitheek.nl) Dat is al een goed voorbeeld en hele mooie vorm waar je als gehandicapte terecht kunt om sporthulpmiddelen te lenen en kennis te maken met een bepaalde sport. Zoals gezegd zorgen wij dat bij de clubs waar wij actief voor een passende (kinder)sportrolstoelen en wat trainers betreft hebben wij ook een heel opleidingsprogramma ter beschikking. We vinden het belangrijk dat de trainers goed gevoed en goed geschoold aan de klus kunnen beginnen’.

‘Bij de Esther Vergeer Foundation denken we altijd in kansen. We zouden ook in communicatie veel meer met elkaar kunnen doen. Het zou bijvoorbeeld fantastisch zijn als er op de website van Voorall iets zou staan van “Heb je een lichamelijke beperking, ben je jonger dan 21 en wil je graag sporten? klik hier” en dat wij er dan voor kunnen zorgen dat de kinderen dan ook in Den Haag kunnen sporten.’

 

‘Iedere week kunnen sporten in Den Haag brengt structuur. Sport is iets waar een kind iedere week naar uitkijkt. Voorall kan ons helpen door ons in contact te brengen met kinderen die in Den Haag en omgeving woonachtig zijn. Onze diensten zijn helemaal gratis, dankzij onze partners en donateurs. Wij zeggen dan ook wel eens: wij komen alleen maar brengen en helpen heel graag de kinderen en gezinnen verder. Voor kinderen met een beperking is sport soms nog heel ver weg, want naast de eerder genoemde punten vinden ouders het spannend. Zij vragen zich vaak af of hun kind dat wel kan, of het niet te vermoeiend is en of de trainer wel snapt wat er met hun kind aan de hand is.

Het is ook tijdrovend want ouders moeten hun kinderen vaak brengen en halen dus ze kunnen het zien als een extra opgave, totdat ze zien wat het met hun kind doet en wat het oplevert. Onze droom is om elk kind met een lichamelijke beperking aan het sporten te krijgen!’

De Mobilitheek is een samenwerking van: Basalt, het lectoraat technologie voor inclusief bewegen en sport van de Haagse Hogeschool, Voorall, Gemeente Den Haag, Kenniscentrum Sport & Bewegen. En is mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, Haagse Groene Kruis, RD,Mobility,Medipoint en Frank Jol.

 

 

 

 

 

 

Het logo van Onbeperkt Haags

Dinsdag 6 april was het dan zover! De blogworkshop van de Voorall Academie vond plaats via Zoom. Onder leiding van schrijfcoach Nadia Lievaart, die zich inzet om ondernemers vanuit hun hart in hun kracht te zetten, onder andere door ervaringsverhalen te bloggen.

Nadia begint haar presentatie energiek, nadat de deelnemers zich één voor één hebben voorgesteld waar ik ook onderdeel van was. De een wil beter leren schrijven, terwijl de ander nog nooit heeft geblogd en hier meer kennis over wil hebben. Tillie van Voorall, afdeling communicatie, hoopt dat de deelnemers hun ervaringen ook voor de organisatie willen inzetten om zo meer bewustwording over leven met een beperking te creeren.

Een blog begint volgens Nadia, in tegenstelling tot wat vele mensen denken, niet met het direct schrijven ervan maar met inspiratie hebben. Stel jezelf vragen om in de inspiratievie te komen. Dat zijn vragen als: Wat heeft mij de laatste tijd geraakt, wat wil ik onder de aandacht brengen of wat gebeurde er onlangs wat ik kan delen?

 

Alles kan je inspireren, vertelt Nadia, de dingen die je raken kun je gebruiken om een verhaal extra lading te geven. Een ervaring naar boven halen waarbij je je zintuigen gebruikt zorgt ervoor dat je mensen in je verhaal zet. Bijvoorbeeld: Hoe is het leven in een rolstoel en hoe worden die ervaringen beleefd?, geeft Nadia aan. Voor het gebruiken van een persoonlijke ervaring moest ik even diep nadenken. We gingen ijverig aan de slag om daarna ons werk met elkaar te delen.

Een deelnemer deelt het proces dat ze door maakte met het verlies van haar zus. Mijn persoonlijke verhaal ging over het hebben van tinnitus en de daarbij behorende struggles zoals het niet kunnen slapen. Het niet met de situatie om kunnen gaan, heeft mij in het begin diverse keren opgebroken en dat brengt zeker ervaringen met zich mee!

Luchtigere onderwerpen waren er ook. Zo vertelde een andere deelnemer over haar geluksmomentje van de week, vogels spotten.

Wat heb ik geleerd?

Ik heb door deze workshop het inzicht gekregen dat verhalen gebaseerd zijn op ervaringen. En als toekomstig journalist heb ik geleerd mijn momenten te beschrijven in plaats van het gebruiken van wetenschappelijke bronnen en vaste kaders. Het was heerlijk om dat een keer los te laten!

 

Wil je thuis ook beginnen met bloggen?

  • Blog over een gebeurtenis of een ervaring die je zelf hebt meegemaakt
  • Een blog die raakt is meestal tussen de 500-800 woorden
  • Gebruik bij het schrijven van blogs een vaste structuur kies een onderwerp dat je raakt. Gebruik hierbij ook je zintuigen. Begin met het vertellen van de gebeurtenis of ervaring. Daarna beschrijf je de ervaring of gebeurtenis wat gedetaileerder en geef je uitleg.
  • Formuleer in je laatste alinea altijd je tips en adviezen en sluit af met een vraag.

Meedoen met de volgende blogworkshop? Laat het weten via info@voorall.nl