Seks met een handicap is een website van Stichting Intermobiel.Stichting Intermobiel heeft met hun website Intermobiel.com eendigitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte die minder mobiel zijn of aan huis gebonden.

Met de website Seks met een handicap willen zij kennis uitwisselen. Je vindt er ervaringsverhalen van mensen met een beperking of chronische ziekte en interviews met professionals.

Een informatieve website, die een deel van de website gewijd heeft aan seksualiteit bij ziekte of lichamelijke beperking.

Seksualiteit.nl gaat in op uiteenlopende onderwerpen. Zo gaan ze bijvoorbeeld in op de seksuele problemen de je eventueel kan ervaren en de spelbrekers, maar ze geven ook suggesties en oplossingen. Je kan er bijvoorbeeld ook vinden welke standjes je het best kan doen met een bepaalde handicap, altijd handig.

Op de website van Hoezo Anders geven ze meer informatie over daten en aan de grenzen die je zelf moet stellen. Hoe ver wil je gaan en hoe moet je kenbaar maken dat je niet verder wilt. Een belangrijk onderwerp die Hoezo Anders goed oppakt.