In de rubriek Power Up Talks laat Onbeperkt Haags het licht schijnen op andere organisaties die net als wij een inclusieve samenleving belangrijk vinden. In dit artikel maak je kennis met de Esther Vergeer Foundation. We spreken met Marie-Louise Lemmen (directrice)

 

 

 

De Esther Vergeer Foundation zorgt ervoor dat kinderen met een lichamelijke beperking, zowel rolstoelgebonden als niet rolstoel gebonden, de kans krijgen om gewoon te sporten op een reguliere vereniging. In de buurt waarin ze wonen maken zij zich er hard voor dat ze een plekje krijgen op de sportvereniging en dat zij net als ieder ander kind kunnen sporten.

 

Bij 27 tennisverenigingen in Nederland hebben zij kinderen die wekelijks aan het sporten zijn en sinds kort zorgen ze ook dat kinderen bij andere sporten terechtkunnen. Marie-Louise vertelt: ‘De stap naar andere sporten hebben we gemaakt omdat we zien dat tennis niet geschikt is voor alle beperkingen en niet elk kind vindt tennis leuk, dus zijn wij vrij recent gestart met kinderen ook naar andere sporten te bemiddelen, in de breedste zin van het woord. Dat kan van tafeltennis, judo tot zwemmen. Op die manier gaan we er voor zorgen dat er nog veel meer kinderen kunnen gaan sporten.’

 

Opstarten van sportpoli’s

 

‘Wij zijn ook heel druk met het opstarten van een samenwerking met de zes academische kinderziekenhuizen. Door intensief met artsen samen te werken komen we met nog veel meer gezinnen met een kind met een lichamelijke beperking in contact. Met onze SPORTPOLI sluiten we aan op het medische traject en bemiddelen wij de kinderen naar een sportvereniging’. Op zes plekken in het land gaat een sportpoli van start. Vanuit de SPORTPOLI begeleiden we de kinderen van A tot Z. We brengen in kaart welke sporten ze echt leuk vinden en vervolgens gaan wij samen met de ouders en de kinderen kennis maken op die vereniging. Na het volgen van een proefles evalueren we met de kinderen hoe ze het vonden. We moeten ervoor zorgen dat kinderen niet alleen starten met sporten, maar het ook blijven doen’.

 

Landelijk expertisecentrum sporthulpmiddelen voor kinderen

‘De beschikbaarheid van sporthulpmiddelen is heel belangrijk. Wij zorgen ervoor dat er een sportrolstoel beschikbaar is zodat ze die niet meteen zelf hoeven aan te schaffen. Een belangrijke belemmering om te gaan starten is dat ouders vaak denken dat ze meteen  een sportrolstoel moeten aanschaffen, wat veel geld kost of dat ze  meteen gemeentelijke molen in moeten om een aanvraag te doen.’

‘Dankzij een schenking van de Vriendenloterij hebben wij de middelen om sportrolstoelen beschikbaar te stellen, maar qua beschikbaarheid van sporthulpmiddelen moet er nog veel verbeterd worden. Ik zit zelf in een werkgroep in opdracht van VWS die nadenkt over beter beschikbaar stellen van sporthulpmiddelen.  Daar hebben we bijvoorbeeld gezegd dat er voor kinderen eigenlijk een landelijk expertisecentrum zou moeten komen. Waar kinderen advies kunnen krijgen over welk sporthulpmiddel het meest voor hun geschikt is, het hulpmiddel kunnen proberen en de deur uitgaan met een professioneel en persoonlijk advies. Vervolgens zouden ze dan lokaal terecht moeten kunnen bij een (gemeentelijke) instantie waar ze eerst die hulpmiddelen kunnen lenen en er vervolgens eentje kunnen aanschaffen’. 

 

Successen en mogelijke kansen voor Den Haag

‘Het mooiste succes is dat er hele blije kinderen en gezinnen zijn. Als een kind sport is dat niet alleen goed voor het kind maar straalt de blijheid op het hele gezin af. Als een kind gelukkig is en die heeft heel veel plezier in sporten, dan wordt die daar ook nog eens een stuk zelfstandiger van en die krijgt meer zelfvertrouwen. Daardoor heeft het hele gezin daar baat bij. We hebben inmiddels al honderden kinderen het laten ervaren hoe het is om te sporten. Daar zijn we wel echt trots op! ‘Versnippering is echt niet goed. Eén kind op iedere sportvereniging dat werkt echt niet, want het belangrijkste voor ieder kind is dat je vriendjes maakt en het met elkaar sport.’ 

‘We zijn aan het kijken hoe we in Den Haag een project van de grond af kunnen tillen en meer kinderen kunnen activeren. De focus voor ons zit wel heel erg aan de kant van de kinderen, want wij zien dat daar de meeste drempels zijn. Vanuit de gemeente wordt er al veel geïnvesteerd in sportverenigingen om ervoor te zorgen dat de sportvereniging toegankelijk is en een goed sportaanbod heeft. Wij denken dat wij veel meer van waarde kunnen zijn, om ervoor te zorgen  dat de kinderen met een beperking de vereniging weten te vinden en daar gaan sporten. Er zijn heel veel buurtcoaches die zich inzetten voor een goed passend sportaanbod en wij vinden het belangrijk dat we samenwerken met de buurtsportcoaches en dat er kinderen komen sporten’.

 

‘Ik weet dat in Den Haag de Mobilitheek gestart is. (www.mobilitheek.nl) Dat is al een goed voorbeeld en hele mooie vorm waar je als gehandicapte terecht kunt om sporthulpmiddelen te lenen en kennis te maken met een bepaalde sport. Zoals gezegd zorgen wij dat bij de clubs waar wij actief voor een passende (kinder)sportrolstoelen en wat trainers betreft hebben wij ook een heel opleidingsprogramma ter beschikking. We vinden het belangrijk dat de trainers goed gevoed en goed geschoold aan de klus kunnen beginnen’.

‘Bij de Esther Vergeer Foundation denken we altijd in kansen. We zouden ook in communicatie veel meer met elkaar kunnen doen. Het zou bijvoorbeeld fantastisch zijn als er op de website van Voorall iets zou staan van “Heb je een lichamelijke beperking, ben je jonger dan 21 en wil je graag sporten? klik hier” en dat wij er dan voor kunnen zorgen dat de kinderen dan ook in Den Haag kunnen sporten.’

 

‘Iedere week kunnen sporten in Den Haag brengt structuur. Sport is iets waar een kind iedere week naar uitkijkt. Voorall kan ons helpen door ons in contact te brengen met kinderen die in Den Haag en omgeving woonachtig zijn. Onze diensten zijn helemaal gratis, dankzij onze partners en donateurs. Wij zeggen dan ook wel eens: wij komen alleen maar brengen en helpen heel graag de kinderen en gezinnen verder. Voor kinderen met een beperking is sport soms nog heel ver weg, want naast de eerder genoemde punten vinden ouders het spannend. Zij vragen zich vaak af of hun kind dat wel kan, of het niet te vermoeiend is en of de trainer wel snapt wat er met hun kind aan de hand is.

Het is ook tijdrovend want ouders moeten hun kinderen vaak brengen en halen dus ze kunnen het zien als een extra opgave, totdat ze zien wat het met hun kind doet en wat het oplevert. Onze droom is om elk kind met een lichamelijke beperking aan het sporten te krijgen!’

De Mobilitheek is een samenwerking van: Basalt, het lectoraat technologie voor inclusief bewegen en sport van de Haagse Hogeschool, Voorall, Gemeente Den Haag, Kenniscentrum Sport & Bewegen. En is mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, Haagse Groene Kruis, RD,Mobility,Medipoint en Frank Jol.