Wil je weten welke scholen er in Den Haag en omgeving zijn in het Voortgezet Onderwijs (VO), Speciaal Voorgezet Onderwijs (SVO) en Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)?

De gemeente Den Haag heeft een Scholenwijzer, te vinden op de website van de gemeente.

Als je liever een papieren versie van de Scholenwijzer wilt, kun je mailen naar onderwijsbeleid@denhaag.nl Vergeet niet te vertellen of je een versie over basisonderwijs of voortgezet onderwijs wilt.