Seks met een handicap is een website van Stichting Intermobiel.Stichting Intermobiel heeft met hun website Intermobiel.com eendigitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte die minder mobiel zijn of aan huis gebonden.

Met de website Seks met een handicap willen zij kennis uitwisselen. Je vindt er ervaringsverhalen van mensen met een beperking of chronische ziekte en interviews met professionals.